Laisvas objektyvumas Savikontrolė Savistaba Sąmoningumas Samadchi

Aš įžadus daviau ir jų laikausi, nors kartais blaškoma esu audrų,

Į šventą irklą įsikibus - į rožančių, aš išsigelbėju iš karmos sūkurių.

Gyvenimas - likimo akademija, tai pamokų... neišmoktų šalis.

Džiaugsmu ir meile pradėti ir užbaigti dieną - aukščiausias pažymys.

Aš įžadus daviau ir jų laikausi, nors vis dar tenka nusivilti savimi.

Į šventą tiesą įsikibus - į tikėjimą, prisikeliu gyva iš pelenų.